کلیپ شما کدام زندان را انتخاب می کنید ؟

کليپ شما کدام زندان را انتخاب می کنید ؟ را مي توانيد به صورت آنلاين تماشا کنيد يا با مراجعه مطلب اين کليپ را با لينک مستقيم دانلود کنيد.
عکس پيش نمايش کليپ شما کدام زندان را انتخاب می کنید ؟ :

شما کدام زندان را انتخاب می کنید ؟

برای دانلود فیلم به ادامه مطلب مراجعه کنید…

مجموعه کلیپ کوتاه نظرات مردمی با عنوان یک یا دو پس از مدتی تاخیر به فضای مجازی بازگشت

یک یا دو این بار عطف به موضوعات مطرح شده در برنامه تلویزیونی راز تولید میشود.

راز کاری از بسیج صدا و سیماست و کلیپ های کوتاه ۱️⃣ یا ۲️⃣ به سفارش گروه فضای مجازی این مرکز تولید شده است.

قسمت دوم بانگاهی به #هفتمین قسمت راز با موضوع " شکنجه و زندان در خاک آمریکا "

دانلود شما کدام زندان را انتخاب می کنید ؟